Používateľská príručka

Home / O Grow lampách / Používateľská príručka

Používateľská príručka

1Medený hák

2Prepínač napätia

3Vstupný napájací kábel

1  Krabicu je jednoduché zavesiť na 4 medené háky, nie sú potrebné žiadne náradia.

2 Dôležité: Najprv pripojme jeden koniec napájacieho káblu do vstupu na zadnej strane krabice, potom druhý koniec do správne uzemnenej zásuvky. Ak z rovnakej zásuvky napájame viacero lámp, tak sa najprv ubezpečme, či sú splnené včetky predpisy.

(Ak si v niečom nie sme istý, poraďme sa s odborníkom.)

3 Lampa je pripravená k zapnutiu pomocou zeleného tlačítka na zadnej strane krabice.

4 Krabicu je potrebné umiestniť nad rastliny tak, aby zabezpečili ideálny rozsah svetla. Čím vyššie dvihneme krabicu, tým väčší bude rozsah svetla a tým bude menšia intenzita svetla. Prvých 3-7 dní je akklimatizačné obdobie, v tomto čase je odporúčané aby medzi krabicou a rastlinami bola vzdialenosť 45-65 cm. Samozrejme, rastiny si nie rovnaké, napriek tomu odporúčame, aby vzdialenosť medzi krabicou a rastinami nikdy nebola menšia ako 35cm.

články
No posts were found